Izzivi knjižničarjev pri delu z mladimi uporabniki

Izobraževalni dan Društva bibliotekarjev Gorenjske
(Mestna knjižnica Kranj, 19. oktober 2019)

VABILO predavateljem

Po sociološki definiciji danes mladost vsekakor ni eno samo življenjsko obdobje, je pa nadvse stresno, sproža identitetno zmedo, krizo, negotovost in konflikte z avtoritetami. Hkrati je to obdobje pomembno za vstop mladih v družbo kot celoto, za oblikovanje lastne identitete in za pripravo na odraslo življenje. Nove okoliščine odraščanja, imenovane podaljševanje mladosti, to dobo členijo na tri starostna obdobja:

– klasično mladost (od 14. do 19. leta starosti),

– podaljšano mladost (od 19. do 24. leta starosti),

– predodraslo obdobje (od 24. do 29. leta starosti).

Teorija nas torej opozarja, da je mladost socializacijsko izredno pomembno obdobje v življenju posameznikov, zato v odnosu do mladih knjižnice vidimo svoje posebno poslanstvo. Knjižničarji opravljamo delo tako z vidika opismenjevanja, izobraževanja, medgeneracijskega povezovanja, vseživljenjskega izobraževanja, ohranjanja pisne kulturne dediščine in lokalne zgodovine, spodbujanja aktivnega državljanstva kot z vidika nudenja prostora in vsebin za kvalitetno preživljanje prostega časa uporabnikov. Sodelovanje z mladimi pa nam vedno predstavlja izziv!

Izobraževalni dan Društva bibliotekarjev Gorenjske tokrat namenjamo vsem knjižničarkam, knjižničarjem in drugim deležnikom, ki se na Gorenjskem ukvarjamo s knjigo in mladimi. Dosedanje izkušnje splošnih knjižnic so predvsem te, da mladi niso odzivni na ponujene vsebine, kot bi pričakovali. Res je, da so zaradi šolskih obveznosti in obšolskih dejavnosti zelo obremenjeni, vendar sklepamo, da bi dodatne vsebine v knjižnicah lahko izpeljali na način, da bi mladim koristile tako v šoli, kot pri pridobivanju novih veščin in pri interakciji z drugimi ljudmi.

V kolikor je vaša izkušnja pri delu z mladimi primer dobre prakse, z njimi sodelujete v bralnih klubih, medgeneracijskem povezovanju, poznate primere sodelovanja med vrstniki (priporočilni bralni seznami, debatni krožki, blogi, vlogi) ali izvajate kakšen drug dober projekt, kjer se mladi s pomočjo knjige (e-knjige) odzivajo na življenje, dogodke, okolico, šolo, vas vljudno vabimo, da nam vašo dobro prakso predstavite na izobraževalnem dnevu Izzivi knjižničarjev pri delu z mladimi uporabniki, ki bo potekal v soboto, 19. oktobra 2019, od 8. ure dalje v dvorani Mestne knjižnice Kranj.

Izobraževalni dan bo vseboval najprej teoretično predavanje, sledile bodo dobre prakse iz različnih tipov knjižnic in morebitnih drugih organizacij, ki delajo z mladimi in se povezujejo s knjižnicami. Strokovni del bomo zaključili z okroglo mizo, kjer se bomo pogovarjali z mladimi in jim dali priložnost, da nam povedo, kaj delamo prav in kaj narobe, kaj bi lahko delali drugače in bolje.

Vabljeni k informativni prijavi predstavitve vaše dobre prakse

do 20. avgusta 2019

na elektronski naslov dbibliotekarjevg@gmail.com,

še bolj veseli pa bomo, če se nam javite čim prej!

Izvršni odbor Društva bibliotekarjev Gorenjske