V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini lahko davčni zavezanec zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov, kot so npr. društvo, zveza društev…

Med upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, je tudi Društvo bibliotekarjev Gorenjske DBG. DBG je mogoče nameniti do 0,5% dohodnine. Izpolnjeno zahtevo se pošlje na pristojni davčni urad, lahko pa jo oddate v Društvo bibliotekarjev Gorenjske DBG ( v knjižnicah, kjer ste obrazec prejeli) ali pošljete na: Društvo bibliotekarjev Gorenjske – DBG, Gregorčičeva 1, 4000 Kranj.

Društvo bo zahtevo nato poslalo na pristojni davčni urad. Ta obrazec je na voljo tudi na naši spletni strani.

Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev dela dohodnine tudi preko sistema eDavki na spletni strani edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra, leta za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic zahteve.