Spoštovani člani DBG!

Leto je naokoli, zato vas vabimo k obnovitvi članstva v Društvu bibliotekarjev Gorenjske. 

Na Občnem zboru članov DBG smo lansko leto sprejeli sklep (izsek iz Zapisnika rednega letnega občnega zbora DBG za l. 2022, dne 9. 3. 2023, str. 4): 

Ad 7) Potrditev članarine za leti 2024 in 2025 

Predsednica Maja Lesar je prisotnim predstavila problematiko oblikovanja višine članarine. Glede na draginjo, ki je povsod prisotna, so se pojavila predvidevanja, da ZBDS dvigne delež članarine, s tem pa DBG-ju ostane zelo majhen delež za delovanje. Zato je predlagala, da se članarino za leti 2024 in 2025 zviša, in sicer za zaposlene na 28 €, za upokojence, študente in brezposelne pa na 20 €. 

Sklep 6: Občni zbor je potrdil, da se višina članarine za leti 2024 in 2025 dvigne in znaša za zaposlene 28 €, za upokojence, študente in brezposelne pa 20 €. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Višina članarine za koledarsko leto 2024 tako za zaposlene znaša 28,00 EUR, za upokojence in študente ter brezposelne 20,00 EUR

Za pomoč pri plačilu vam ponujamo QR koda (2024) 

Plačilo članarine je možno tudi z nakazilom na TRR račun društva

Društvo bibliotekarjev Gorenjske 

Gregorčičeva ulica 1, 4000 Kranj 

IBAN: SI56 0700 0000 0553 281  

BIC KODA: GORESI2X  

Priporočeni sklic: 00 2024  

Koda namena: Ime in priimek člana 

Članarina vključuje tudi prejemanje revije Knjižnica. V kolikor ŽELITE prejemati tiskano verzijo revije, nam to sporočite na dbibliotekarjevg@gmail.com  

Prosimo vas, da nam sporočite tudi morebitne spremembe osebnih podatkov (naslov, elektronska pošta ipd.).  

Za vse dodatne informacije stopite v stik z blagajničarko Vesno Petek (e-naslov: vesna.rogl@guest.arnes.si) ali predsednico Majo Lesar (e-naslov: maja.lesar@mkk.si

Hvala za vašo podporo knjižničarski stroki! 

ČLANSKE IZKAZNICE: 

Lansko leto smo odlašali z naročilom novih izkaznic, ker je v ZBDS potekala debata o tem, da bi izkaznice ukinili. Do tega zaenkrat še ni prišlo, zato vas VSE NOVE in STARE ČLANE, ki vam je zmanjkalo prostora za nalepke, prosimo, da javite na mail dbibliotekarjev@gmail.com, če želite prejeti novo izkaznico.  

Naročila zbiramo do konca marca 2024, ko bo oddano skupno naročilo (izkaznice se namreč naročajo enkrat letno). 

NALEPKE za l. 2024: 

Nalepke boste prejeli glede na vaše delovno mesto oz. status, ki ga imate v društvu.  

  • Vsi zaposleni v splošnih gorenjskih knjižnicah boste nalepke prejeli preko članov Izvršnega odbora oz. predstavnikov vaših knjižnic. 
  • Šolske knjižničarke iz okolice Kranja se obrnite na Tadejo Česen Šink (kontakt: tadeja.cesen@os-naklo.si), ostale pa se javite na društveni mail, da vam nalepko pošljemo po pošti. 
  • Vse upokojenke in upokojence vabimo na Občni zbor članov DBG, kjer vam bomo izročili nalepko. Če vam ne uspe priti, vam jo bomo poslali po pošti. 
  • Enako velja tudi za vse ostale člane društva

Občni zbor članov DBG bo v četrtek, 29. 2. 2024 ob 18. uri v dvorani Mestne knjižnice Kranj (1. nadstropje). 

Lepo vas pozdravljamo!

IO DBG