• prejemanje revije Knjižnica,
  • popust pri plačilu kotizacije na seminarjih in posvetovanjih, ki jih organizira ZBDS,
  • popust pri plačilu ekskurzij, ki jih organizira DBG, ponavadi 1x letno,
  • brezplačna včlanitev v splošne knjižnice na Gorenjskem in v nekatere ostale knjižnice v Sloveniji (NUK, CTK …).