Popust pri plačilu kotizacije na seminarjih in posvetovanjih, ki jih organizira ZBDS in popust pri plačilu ekskurzij, ki jih organizira DBG, ponavadi 1x letno …