Vabimo vas, da se tudi vi pridružite  našemu društvu oz. obnovite članstvo. Višina članarine znaša:

  • za zaposlene 28,00 EUR,
  • za študente, brezposelne in upokojence 20,00 EUR.

Plačilo članarine je možno z nakazilom na račun društva, IBAN: SI56 0700 0000 0553 281

(Gorenjska banka d.d., Kranj), BIC KODA: GORESI2X, priporočen sklic je številka vaše članske izkaznice (oz. pustite prazno, če je še nimate) s pripisom članarina DBG za leto 2024.

Nove člane prosimo, da posredujejo tudi izpolnjeno pristopno izjavo. Na podlagi prejete izjave vam bomo izdali člansko izkaznico.

Prednosti članov DBG:

– prejemanje revije Knjižnica;
– popust pri plačilu kotizacije na seminarjih in posvetovanjih, ki jih organizira ZBDS;
– popust pri plačilu ekskurzij, razstav, … ki jih organizira DBG;
– brezplačno članstvo v nekaterih knjižnicah na Gorenjskem in v nekaterih ostalih knjižnicah v Sloveniji (NUK, CTK …).